JK Dichtzetmassa

De JK Dichtzetmassa is specifiek door JK ontwikkeld in samenwerking, om voor onze ingeslepen vloerverwarming een afwerklaag te maken waarop de zogenaamde zachte vloerafwerkingen zoals PVC, Tapijt, Rubber, Linoleum, Marmoleum of een Gietvloer zonder problemen worden aangebracht. De dichtzetmassa is op basis van cement en een plastificeringsmiddel met zeer hoogwaardige eigenschappen. Het systeem bestaat uit 2 lagen. De dichtzetmassa en een door de producent voorgeschreven egalinelaag.

JK dichtzetmassa

Afhankelijk wie, en op welke wijze en met welke materialen de ingeslepen vloerverwarming afgewerkt is voordat de vloerafwerking wordt aangebracht traden in het verleden nogal eens problemen op in de vorm van onthechting, scheurvorming en doortekening van de vloerverwarmingsbuizen.

Voor deze problemen bieden wij een eenduidige oplossing samen met Lecol (Wakol) hebben wij naar duurzame materialen gezocht waarvan gegarandeerd kon worden dat er geen problemen zouden optreden die gerelateerd waren aan de ingeslepen vloerverwarming of de vloerafwerking daarvan. Dit geldt vooral voor de zogenaamde zachte vloerafwerkingen zoals PVCTapijtRubberLinoleumMarmoleum of een Gietvloer.

Hieruit is een applicatie gekomen die bestaat uit een 2 lagen (stappen) systeem:

1 – Dichtzetmassa op basis van cement met een plastificeringsmiddel veredeld
2 – Egalisatie laag (door derden uit te voeren)

Omdat de vloer na het dichtzetten en aansmeren niet vlak is en om aftekening in de vloerafwerking te voorkomen dient er ook een egalisatie laag aangebracht te worden zoals standaard gebruikelijk is bij alle vloerafwerkingen als de vloer niet vlak genoeg is.

Deze 2de laag verzorgen wij niet, maar verzorgt de leverancier van de vloerafwerking.

Deze egalisatie laag dient in het 2 lagen systeem wel te worden gerealiseerd met een minimale dikte van ca. 5 [mm] in overleg en met het de bijbehorende producten van de producent van het systeem Lecol (Wakol). Hierbij is een extra primer voor de schraplaag niet nodig.

Indien er niet wordt gewerkt met een egalisatiemiddel van Lecol dient er wel een primer te worden gebruikt (voor een niet zuigende onderlaag) voordat er geëgaliseerd kan worden.

Voorbehandeling in te frezen dekvloer

Het is van belang dat voor het infrezen van de vloerverwarming de ondervloer gecontroleerd wordt en dat eventueel voorbehandelingen, bijvoorbeeld schuren, voorstrijken, reinigen & schuren van een dekvloer (of bestaande tegels) ook vooraf worden uitgevoerd. Indien deze werkzaamheden achteraf moeten worden uitgevoerd dan zal dit lastig en zeer tijdrovend zijn. Ook bestaat er dan de mogelijkheid dat de vloerverwarmingsbuizen kunnen beschadigen.

Dek- ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Scheidingslagen kunnen door geschikte mechanische maatregelen worden verwijderd. Hierna moet de dek-ondervloer wel weer vlak worden gemaakt om de ingeslepen vloerverwarming te kunnen realiseren.

Onderstaande foto met nog een loslatende achtergebleven egalinelaag.

Dichtzetten (schraplaag)

Door het inslijpen van de vloerverwarming in de bestaande dekvloer ontstaat er een sleuf waarvan de wanden (oppervlakte) van deze sleuf een andere structuur krijgt dan de oppervlakte van de dekvloer zelf. Deze structuur is door het slijpen veel grover en opener geworden.

In deze grove structuur van de sleuf zal bijvoorbeeld egaline anders drogen en uitharden dan aan het oppervlak van de bestaande dekvloer. Hierdoor zal er altijd het patroon van de ingeslepen vloerverwarming (sleuf) zorgen voor doortekening bij zachte vloerafwerking.

Met de JK dichtzetmassa op cement basis zetten wij de sleuven dicht met een specifiek cement/kwartsmenging met kunststoftoevoegingen, die een sterke sluiten schraplaag vormt.

Deze laag is begaanbaar na ca. 30 minuten. Al na drie uur kan de vloer is het mogelijk om de vloer te egaliseren zonder voor te strijken (met de egalisatie producten van Lecol).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vloerverwarming?

Met onze expertise kunnen wij u voorzien wij u van advies op maat. U kunt een afspraak maken in ons Experience Center in Ede. Hier staan wij u in alle rust te woord staan en adviseren over het beste vloerverwarmingssysteem voor uw specifieke situatie. In ons Experience Center vind u alles wat met vloerverwarming te maken heeft, alle vragen omtrent vloerverwarming kunnen wij hier beantwoorden.

Droogbouw

Offerte aanvragen